Opravy ulic

Další dvě frekventované silnice ve městě prochází opravami.

První oprava probíhá na Hlavní třídě v úseku obou větví Kollárova – Masarykova. Povrch vozovky zde byl popraskaný, v místech překopů se vyskytovaly trhliny a obrusná vrstva byla zčásti vydrolena.  Součástí opravy je i vybourání stávajících zapuštěných betonových chodníků a obrubníků i obnova vodorovného dopravního značení. Celkově si opravy vyžádají částku mírně přesahující milion korun a jejich dokončení je naplánováno na 15. října. Druhá oprava se týká ulice U Nemocnice v úseku Borecká – nemocnice. Tady byl povrch vozovky nerovný, rozpraskaný, s místy zřetelným poklesem podloží. Zčásti nefunkční bylo také odvodnění komunikace.  Součástí stavby je i úprava stávajících sjezdů a dopravního napojení ulice Pod Křížkem. V tomto případě si opravy, jejichž termín dokončení je stanoven na 1. října, vyžádají téměř 1 600 tisíc korun.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov