Opravy ulic

Stavební práce na revitalizaci ulic Štúrova, Májová, Palackého, které započaly v loňském roce, pokračují.

V roce 2018 byly práce dokončeny ve Štúrově ulici. Část prací v Palackého ulici se přesunula do roku letošního. Nyní zde již zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky a dodělávají se terénní úpravy.

„V letošním roce jsme vysoutěžili další dvě etapy této stavby, protože ta stavba je rozdělena na pět etap, ještě nám bude chybět jedna, je to etapa číslo 2 a 4, 2. etapa právě tady stojíme, je to Májová ulice před školou a ta čtvrtá je tam, je zase Májová ulice od ulice Masarykova do Kollárový, máme vysoutěženého zhotovitele, zhotovitelem je firma Algon“ sdělil Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

V první fázi začnou práce přímo pod základní školou. Komunikace zde bude úplně uzavřena. Dojde tady k odtěžení svahu a vystavěny zde budou i gabiónové stěny.

„Tato část stavby vlastně je od svahů až po obytný dům, od té ulice Štúrova po Luční, bude tu jednosměrná komunikace, šikmé stání, chodník a úprava chodníku u vstupu do obytných budov kromě toho děláme tady nějaký terénní úpravy a nové veřejné osvětlení 2:17 2:21 klasika  asfalt je na komunikaci a zámková betonová dlažba na chodících 2:25 2:28 tohle to všechno má být hotové v srpnu roku 2019“ doplnil Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Komunikace bude samozřejmě asfaltová a na chodnících bude zámková betonová dlažba. Skončení prací v této části připadá na srpen letošního roku.

„Potom se přesune zhotovitel teda na tu ulici Masarykova, Májová ulice zase mezi ulicema Masarykova a Kollárova, tam je to zase to samé šikmé stání, je to o to komplikovanější, protože je tam ten soukromý objekt musí tam být příjezd tak se to bude částečně dělat všechno za provozu, a vlastně ještě bude problém mi vlastně ústíme do ulice Kollárova, dělá se celá ta zatáčka ještě Májová, Kollárova“řekl Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

I tady budou práce ve stejném rozsahu jako pod školou, tedy nová komunikace, veřejné osvětlení, chodníky u obytných domů a zeleň. Dokončení této části připadá na říjen. Opravy financuje město a přijdou na částku přibližně 12 milionů korun. Tím, ale opravy ulic ve městě nekončí.

„Jsou to nové stavby, zase jsme na Májové ulici, dělá se rekonstrukce Májové ulice mezi ulicema, Boreckou a Horskou, přímo ta komunikace, co je kde budou šikmý stání oboustranný, komunikace jednostranná a ještě k tomu děláme a vlastně chodník s komunikací k tomu obytnýmu jako vnitrobloku, kde vlastně vznikne nějakých zhruba 10 stání v tom vnitrobloku“ dodal Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Po celé délce ulice mezi Horskou a Boreckou bude šikmé stání, povede zde oboustranný chodník a komunikace bude i nadále jednosměrná. Stavba by měla být hotova do tří měsíců a přijde městský rozpočet na 8 milionů korun.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov