Opravy pohledové zdi

Odbor investic dostal za úkol v letošním roce zrekonstruovat sklepní prostory pohledové zdi, která prošla celkovými úpravami před třemi lety. Každý rok zeď prochází nutnou údržbou, protože zde stále ještě není vyřešeno její odvodnění. Masiv v těsné blízkosti zdi je totiž i přes veškerá opatření doposud napájen spodní vodou. Kromě těchto prací se nyní řeší osvětlení sklepního prostoru s klenbami pomocí reflektorů, dodláždění valounové dlažby, vyčištění a zrekonstruování nádrže, kterou protéká voda ze zámku a jeho školícího střediska a další drobné úpravy klenby, očištění i zaspárování tak, aby byly splněny podmínky památkářů. Opravy přijdou přibližně na 400 tisíc korun. Část jde z městského rozpočtu a část z dotace od Ministerstva kultury ve výši 113 tisíc korun

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov