Opravy objektů v historické části města

Majitelé domů v historickém jádru Ostrova mohou získat peníze na  zlepšení vzhledu svých objektů.

Začátkem roku 2017 spustilo město program finanční podpory, který si klade za cíl, přispět ke zlepšení vzhledu staré části Ostrova a především zachování památkových hodnot jednotlivých budov. Program potrvá až do 31. prosince 2022. V letošním kalendářním roce je pro žadatele připraveno přes 500 tisíc korun.

„Dotace je určena na úhradu nákladů spojených s obnovou fasády čelních, štítových, případně bočních stěn objektů. Je určena pouze na pohledové části objektů nikoli na jejich modernizaci, to znamená, dotace není určena na zateplování fasád, nové typy oken, dveří a podobně“, upřesnila vedoucí finančního odboru Ing. Alena Niklová, Ph. D.

Žadatel o dotaci musí být občan České republiky, starší 18 let, který je vlastníkem nebo spoluvlastníkem objektu. Dotační program má určité limity a daná pravidla.

„Poskytnutí dotace je podmíněno finanční spoluúčastí žadatele,tzn. že dotace bude poskytnuta do výše 40% předložených nákladů. Maximálně však do výše 40% z částky 1100 korun na m2“, vysvětlila Niklová.

Majitelé domů, kteří na podzim roku 2016 opravili fasády svých nemovitostí, tak mohou získat část vynaložených peněz zpět. Jedním z nich je i Karel Čermák, vlastník původně měšťanských řadových domů na starém náměstí.

„Zjistili jsme, že město dává až 40% na cenu na opravu fasád, sehnal jsem si firmu, která mi to opravila no a město mi teď přiznalo dotaci, takže na oba ty baráky jsme dostali celkem 80 tisíc“, prozradil majitel objektů v historické části města Ostrov Karel Čermák.

Historické domy se v rámci oprav dočkaly nových hladkých jednoduchých barevně přijatelných trojosých fasád, zdobených římsou.

„Žádost o dotaci lze podat nejpozději do 12 měsíců od data ukončení obnovy, tak aby žádný z dokladů prokazující náklady obnovy nebyl starší 18 měsíců“, doplnila Alena Niklová.

Podrobnější informace včetně pravidel k získání dotace naleznou zájemci na internetových stránkách města / www.ostrov.cz /. Vyplněné formuláře s veškerými náležitostmi je možné odevzdávat v podatelně Městského úřadu nejpozději do 15. listopadu daného kalendářního roku.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov