Oprava střechy MDDM

Městský dům dětí a mládeže má po několika měsících konečně dokončenu opravu střechy. Ta byla součástí projektu celkového zateplení budovy rozdělené do několika etap.

Opravě střechy předcházela výměna starých oken v celém objektu. S opravou střechy začala zhotovitelská firma v září loňského roku. Dokončení bylo naplánováno na polovinu prosince roku 2018.

„Prodleva byla zaviněna klimatickými podmínkami, stavba byla na zimu přerušená, co se týká stavby jako provedení byla sundána původní krytina plechová, byla nahrazena šablonami, proběhlo zateplení půdního prostoru tepelnou izolací a zakryto obé s deskama tak, aby celá půda byla pochozí“ uvedl Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Dále došlo k výměně části krovu a pozednic a vyměněno bylo také vše, co bylo ve špatném stavu. Všechno se dělalo tvz. protézováním, kdy se nové části napojí na původní prvky.

„Další věci, které se tu dělaly bylo samozřejmě oplechování, svody, odvětrání, kanalizace, které se vyvedlo nad střechu a odvětrání některých části komínu, stávající komíny, které jsou funkční vlastně jsou jenom jako fungujou jako odvětrání, komíny, které byly v dezolátním stavu se bouraly na úroveň podlahy půdy“ doplnil Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Prostavěna byla částka ve výši 4 600 tisíc korun včetně DPH. Vše bylo hrazeno z prostředků města. Po opravě střechy bude domu dětí chybět ještě nová fasáda. Její oprava se ovšem bude odvíjet nejen od rozhodnutí památkového ústavu, vzhledem k tomu, že budova leží v památkové zóně, ale i od množství financí, které si vyžádá.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov