Oprava prostranství ZŠ a MŠ Mylbekova

Letní prázdniny využilo město Ostrov k opravě prostranství před základní a mateřskou školou Myslbekova.

Zhotovitelská firma začala s pracemi souběžně s koncem školního roku. Důvodem je časové omezení prací pouze na dobu dvou měsíců, kdy mají děti prázdniny.

„stavba se nazývá úprava předpolí před základní školou J. V. Myslbeka, plocha je rozdělena na několik částí na zeleně, chodníčky a hlavní přístupovou cestu k hlavnímu vchodu“ uvedl Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Součástí projektu je obnova všech povrchů před vstupem do školy, ale i části oplocení mezi školou a dopravním hřištěm. Rozdělení a členění ploch zůstane stejné.

„Je tady problém s rovnostní chodníků, obrubníky jsou už vyžilý vlastně je tady to od 50. let, takže přijde nová rekonstrukce, jak teda těch zpevněných ploch tak vlastně i těch obrubníků, který oddělují zeleň od zpevněný plochy“ sdělil Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Zeleň v těsné blízkosti školy zůstane téměř zachována, projde pouze úpravou tzv. zdravotním řezem. Zlikvidována byla náletová křoviska. Podle slov Jiřího Šustera bude největší problém s odstraněním pařezů a kořenového systému. Chodník a plocha před školou jsou zvlněné a kořeny na mnoha místech prorůstají do podkladních vrstev chodníků.

„Tady na těch chodníčkách bude klasická zámková dlažba, na předpolí bude velkoformátová betonová dlažba, a tady dle ještě máme potom 10 parkovacích míst u vjezdu z ulice J. V. Mylsbeka na předpolí“ uvedl Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Opravy prostranství si z městského rozpočtu vyžádají částku 2 miliony 600 tisíc korun.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov