Oprava propojky Severní ulice v Ostrově

Lepší přístup k jednomu z obchodních domů ve městě  budou mít nejen obyvatelé Severní ulice. Místo vyšlapané cesty mohou nově využívat dlážděný chodník.

V minulosti se v těchto místech nacházela pouze zeleň, přes kterou vedla vyšlapaná  cesta. Nepohodlná chůze v blátě či po prašném povrchu byla nepříjemná. Město Ostrov se proto rozhodlo, i kvůli většímu bezpečí procházejících, vybudovat chodník.

„Město se rozhodlo tuto situaci vyřešit bezprašnou úpravou, to znamená, že jsme v délce zhruba 90 metrů položili polozatravňovací dlažbu. Šířka chodníku je jeden a půl metru „, sdělil vedoucí odboru správy majetku města Ivan Vysocký.

S výstavbou chodníku započala zhotovitelská firma  v druhé polovině září.

“ Nejdříve bylo nutné sejmout stávající vrstvu chodníku, udělat základní konstrukční vrstvy a na ně položit tuto polo vegetační dlažbu „, vysvětlil Vysocký.

Chodník je lemován obrubníky. Z jedné strany jsou částečně zapuštěny do úrovně chodníku, aby mohla srážková voda odtékat do okolí. Nová cesta, která je těsně před dokončením, přišla město na 349 tisíc korun. Umístěna zde bude i odpočinková lavička. O pár metrů dál zrekonstruovala zhotovitelská firma také stávající poničený asfaltový chodník v délce dvaceti sedmi metrů, ve směru od výměníku na parkoviště. Nový povrch, je též z polozatravňovací dlažby a vyžádal si dalších 95 tisíc korun.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov