Oprava křižovatky Borecká – Pod koupalištěm

Ulice Borecká a její vnitrobloky byly součástí dotačního titulu, díky kterému došlo před 4 lety k jejich revitalizaci. Odbočka do ulice Pod koupalištěm a napojení na zadní ulici Pod koupalištěm, ale bohužel nebyla součástí projektu. Vzhledem k tomu, že komunikace a chodníky byly v uvedených místech propadlé, přistoupilo město s odstupem času, ale i kvůli bezpečnosti občanů k opravě, jež se vyžádá necelý jeden milion korun. Nová komunikace bude asfaltová a přilehlé chodníky budou v zámkové dlažbě.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov