Oprava komunikace ve Kfelích

Komunikace ve Kfelích získá díky městským financím nový asfaltový povrch.

Opravu komunikace o délce zhruba 700 a šířce téměř 5,5 metrů v obci Kfely, směrem na Hlubokou, započal zhotovitel na konci dubna letošního roku. Stavební opravy si vyžádají necelých 4,5 milionů korun uvolněných z městské kasy. V současné době již firma odkryla starý povrch komunikace, jež nahradí nový asfaltový koberec.

“ Silnice bude lemována betonovými obrubníky a její okolí bude odvodněno. Na několika místech přibudou také zpomalovací žulové polštáře „, uvedla tisková mluvčí města Ostrov Zdeňka Newiaková.

Podle projektového plánu zde firma vybuduje i místo pro kontejnery na separovaný odpad a dopravní značení zůstane zachováno.

“ V rámci stavby budou upraveny také nájezdy na pozemky a do zahrad, osazeny budou nové lampy veřejného osvětlení. Přibude dvacet nových lamp s led osvětlovacími tělesy „, dodala Newiaková.

Místem bude téměř po celou dobu oprav komunikace umožněn průjezd a průchod, pouze na konci května může být provoz vozidel omezen stavební firmou, z důvodu pokládání nového asfaltového povrchu. Veškeré stavební práce zde budou podle plánu dokončeny na přelomu května a června.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov