Oprava komunikace v Hroznětíně

Komunikace v těsné blízkosti základní školy v Hroznětíně prochází opravami.

Opravu komunikace a chodníku realizuje město Hroznětín. Vedení města přistoupilo k opravám, především kvůli větší bezpečnosti dětí, navštěvujících školu.

“ Celkové náklady vlastně podle rozpočtu byly kolem 1,8 milionů korun. Podařilo se nám to vysoutěžit za levnější cenu, zhruba o půl milionů korun, takže stavba by měla stát zhruba 1,3 milionů korun a je částečně hrazena z příspěvku Ministerstva místního rozvoje „, uvedl starosta města Hroznětín Martin Maleček.

Stavební práce, v místě kde do budovy školy proudí každý den desítky školáků, byly záměrně naplánovány až na letní prázdniny. Zhotovitel proto započal s opravami 1. července.

“ Dochází k výměně asfaltového povrchu a z důvodu bezpečnosti silničního provozu se při komunikaci staví ještě chodník a budou se opravovat ještě další části chodníku směrem do sídliště „, vysvětlil Maleček.

Nový chodník bude ze zámkové dlažby a povrchy ostatních komunikací budou z asfaltu.

“ V letošním roce ještě dochází k výměně veřejného osvětlení vlastně v celém sídlišti Hroznětína. Zároveň dojde k rozšíření toho veřejného osvětlení směrem k základní škole, aby byly teda osvětleny větší prostor kolem základní školy „, doplnil starosta Maleček.

Vyměněno bude celkem dvacet sedm stávajících sloupů veřejného osvětlení sadového typu a dalších šest velkých lamp, které budou osvětlovat komunikaci na sídlišti. Souběžně s tím firma vybuduje dalších čtyři sloupy veřejného osvětlení kolem základní školy. Veškeré stavební práce by zde zhotovitel měl dokončit koncem srpna, ještě než se školáci vrátí zpět do lavic.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Hroznětín