Oprava komunikace v Dolním Žďáru

Komunikace v Dolním Žďáru, která byla ve špatném stavu, se dočkala nového asfaltového povrchu.

Přes dva měsíce trvala oprava komunikace, vedoucí od bývalého statku směrem do obytné zóny. Na její rekonstrukci uvolnilo město více jak 3 miliony korun ze svých prostředků.

„V rámci smluvních vztahů jsme zrekonstruovali místní komunikaci v délce přibližně 200-250m, při průměrné šířce 5,5 metrů, která je v obloucích širší s ohledem na pohyb vozidel a v rámci tý stavby jsme vyhotovili novej chodník o šířce 2 metry a nové veřejné osvětlení,“ uvedl Michal Sakař hlavní vedoucí stavby společnosti EUROVIA CS, a. s. 

Chodník ze zámkové dlažby je lemován novými obrubníky a v místech pro pěší přecházení je osazen reliéfní betonovou dlažbou. V rámci stavby bylo zhotovitelskou firmou vybudováno i zhruba pět nových vpustí, které zajišťují odvodnění místní komunikace. Rekonstrukce se dočkala i přilehlá zastávka veřejné dopravy.

„V Dolním Žďáru byl vybudován také nový přístřešek pro cestující na autobusové zastávce,“ dodala tisková mluvčí města Ostrov Zdeňka Newiaková.

Upraveny byly podle projektového plánu také vjezdy ke garážím a do obytné zóny, kde přibyly i zpomalovací přejezdové prahy. Místo pro nádoby na komunální a tříděný odpad bylo zachováno.Jako poslední na řadu přišly dokončovací terénní práce a zatravňovací úprava.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov