Oprava kapličky

Dvě místní památky čekají letos opravy. Jednou z nich je kaplička Panny Marie Bolestné v areálu kláštera. Kaplička, která se nachází mezi Einsiedelskou kaplí a kaplí sv. Anny v areálu kláštera, bude restaurována. Druhou památkou, která se dočká rekonstrukce, je zeď zámeckého parku, která vede od hasičské zbrojnice až ke hřbitovu. Obě akce začnou v červnu a hotovy by měly být do konce srpna. Oprava kapličky v klášterním areálu a zámecké zdi v Jáchymovské ulici vyjde na téměř 2 miliony korun. Město bude na obnovu památkově chráněných objektů čerpat z příspěvku ministerstva kultury.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov