Ohlašování pálení

S nástupem jarního počasí vyráží lidé na zahrádky. Při úklidu po zimě a pálení suchého listí a trávy by ovšem neměli zapomínat na bezpečná pravidla.

Každý rok mají v jarních měsících hasiči plné ruce práce s desítkami požárů nejen travních porostů, ale také lesů. To je ve větší míře zapříčiněno zahrádkáři, kteří při úklidu po zimě a pálení suchého klestí nemají požářiště dostatečně zabezpečeno. Podle mluvčího hasičů karlovarského kraje Martina Kasala je sice pálení shrabaného listí na zahrádkách povoleno, ale jen za určitých podmínek.

“ To místo je nutné vybrat vhodně, tak aby se minimanizovalo riziko rozšíření ohně i na okolí. Každé takovéto pálení i třeba menšího rozsahu je vhodné nahlásit hasičům na jejich operační středisko“, uvedl mluvčí hasičů Karlovarského kraje Martin Kasal.

Formulář na ohlašování pálení je dostupný na internetových stránkách hasičů. www.hzskv.webrex.cz , kde je nutné vyplnit místo a čas pálení. Učinit je tak možné
i prostřednictvím telefonního čísla 950 371 111.

“ Často se stává, že to místo pálení zpozorují ostatní lidé z větší dálky a vzhledem nebezpečí vzniku požáru, pak hlásí podezření na požár“, řekl Kasal.

V případě, že se pálení vymkne kontrole a následně bude zjištěno, že nebylo řádně ohlášeno na operačním středisku hasičů, hrozí viníkům vysoké pokuty. Při manipulaci s ohněm je vhodné mít připraveny hasící prostředky jako například kbelík s vodou či menší hasící přístroj.

“ Jako každý rok, tak lidi vypalují trávu, což je ze zákona zakázáno a nehlídají to, foukne vítr tak se to potom dostává do lesa. V loňském roce jsme kvůli těmto věcem vyjížděli zhruba třicetkrát“, dodal velitel JSDH Ostrov Josef Černý.
Lidé by měli být obezřetní i na veřejném prostranství a to, zejména v lesích nebo na loukách, kde je přísně zakázáno rozdělávat oheň mimo místa k tomu vyhrazená. Velké škody může mnohdy způsobit i obyčejné odhození nedopalku cigarety.

 

Rubriky:  Zprávy