Oblastní charita

Oblastní charita Ostrov získala již podruhé tzv. divokou kartu nadace ČSOB, kdy se ucházela spolu s dalšími subjekty o finanční podporu. Díky štědrosti individuálních dárců i organizovaných akcí charita získala 76 161 Kč, což byl druhý nejlepší výsledek v našem kraji, a proto také obdržela nadační příspěvek ve výši 40 000 Kč, čímž se celková částka vyšplhala na 116 161 Kč. Získané prostředky budou využity na zlepšení vybavení Domovů pokojného stáří v Ostrově a Hroznětíně mimo jiné na výmalbu interiéru, zakoupení elektrospotřebičů, ale také na rozšíření bezdrátového telefonního systému s lepším dosahem a další. Poděkování patří všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov