Obědy do škol

Karlovarský kraj se opět zapojí do projektu Obědy do škol, který zajistí bezplatné školní stravování dětem ohroženým chudobou a sociálním vyloučením. Podporu využije přibližně 700 dětí z regionu, přičemž v Ostrově se do projektu přihlásila jedna základní a jedna mateřská škola. Bezplatná strava může být poskytnuta dětem ze sociálně slabých rodin ve věku tři až patnáct let, které se stravují se ve školní jídelně. Celkově jsou na projekt, který je plně hrazen z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci, vyčleněny více jak 4 miliony korun. Potvrzení o zapojení do projektu rodičům a zákonným zástupcům dětí z cílové skupiny vydá místně příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce. Informace o projektu budou v terénu šířit poskytovatelé sociálních služeb a také jednotlivé školy.

Rubriky:  Zprávy