Občanské průkazy + cestovní pasy

Lidé si za zrychlené vydání občanských průkazů a cestovních dokladů od 1. července připlatí.   

Legislativní změna zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech, která vstoupí v platnost první prázdninový den, sebou přinese řadu změn ve lhůtách při vydávání těchto dokladů, ale i ve správních poplatcích. Základní a zásadní změna se týká vydávání občanského průkazu tzv. na počkání.

„Občanský průkaz budeme moct na počkání vydat pouze a jen v průběhu voleb anebo při řešení nějaké mimořádné události, kdy občan přijde o ten doklad ne svým zaviněním, ne svojí vinou“ uvedl Ladislav Jiskra – vedoucí odboru dopravně správního.

Poplatky za zrychlené vydání občanek se budou měnit také celkem zásadním způsobem.

„Osoby starší 15 let včetně dospělých budou mít možnost mít občanský průkaz do 24 hodin, správní poplatek je tam 1000 Kč ovšem s tím, že tento doklad si občan bude muset vyzvednout přímo na pracovišti v Praze na Ministerstvu vnitra“ sdělil Ladislav Jiskra – vedoucí odboru dopravně správního.

Pro osoby mladší 15 let platí to samé, ale poplatek je snížen na 500 korun.

„Zákonodárce pamatoval i na občany, kteří nespěchají až tolik hodně, ale nevyhovuje jim ta 20 denní lhůta, takže si můžou nechat vyhotovit občanský průkaz do 5 dní a tam se ten správní poplatek o polovinu snižuje,  tzn. u dospělých 500 a u dětí 250 korun“ řekl Ladislav Jiskra – vedoucí odboru dopravně správního.

Cestovní pasy bude také možné získat proti původní zkrácené 5 denní lhůtě do 24 hodin.

„Ovšem zde je situován správní poplatek na částku 6 tisíc korun, s tím, že si občan také musí tento doklad vyzvednout na Ministerstvu vnitra a co se týká osob mladších 15 let tak ten institut je obdobný s tím, že správní poplatek je tam 3000 korun“ sdělil Ladislav Jiskra – vedoucí odboru dopravně správního.

Veškeré změny týkající se poplatků budou včas a pro lepší přehlednost zveřejněny na internetových stránkách města. Každý kdo se chystá na dovolenou, by si měl ve vlastním zájmu zkontrolovat své doklady a to i podle destinace, kam se chystá a případně si včas zažádat o vydání dokladu nejlépe tak měsíc a půl před plánovanou cestou. Ušetří tak spoustu starostí, ale i peněz. Správní poplatek v běžné vydávací lhůtě se nemění a zůstává zachován, u občanského průkazu 100 a u cestovního pasu 600 korun.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov