Občan města Ostrova

Ocenění Občan města roku 2016 si z rukou starosty Josefa Železného a místostarostky Ilony Leupold převzala v úterý 25. dubna ve Dvoraně ostrovského zámku pedagožka Zdeňka Janischová. Ta je nejen dlouholetou sběratelkou vánočních betlému a organizátorkou jejich výstavy, ale také členkou Spolku přátel města, kde se velkou měrou podílí již od 90. let minulého století na přípravě a realizaci přírodovědných a naučných výletů, vycházek i zájezdů spolku. Navíc aktivně upozorňuje na problémy ve městě a iniciativně se zasazuje o jejich odstranění.

Rubriky:  Kultura Zprávy
Region:  Ostrov