Nový obytný dům – Vančurova ulice

Nový obytný dům by měl vyrůst ve východní části našeho města. Vybudován bude zčásti v místech dětského hřiště v ulici Vančurova.    

Pozitivní je, že poptávka po bydlení v Ostrově, je veliká. Svědčí o tom i v minulém roce dokončená výstavba dvou obytných domů v Severní ulici, kde jsou již všechny byty plně obsazeny.   

„S postavením bytového domu ve Vančurově ulici přišel sám soukromý investor, v tom místě, když se půjdete podívat, tak tam vlastně ty domy chybí, tam z nějakého důvodu který nám nejsou známy, ty stavitelé nepokračovali v tom rytmu, který kdysi započali“ uvedl Ing. Marek Poledníček – místostarosta města Ostrov.

Jedním z důvodů může být podle slov Marka Poledníčka, odpadová stoka, která se v daných místech nachází asi 4 metry pod povrchem země.

„Momentálně si vyjasňujeme podmínky, jak ten dům bude vypadat, kam se přestěhuje dětské hřiště, které tam v současnosti je, kde budou parkovat auta, jak bude doplněna zeleň, takže momentálně jednáme o podmínkách, za kterých by to bylo možné postavit“ dodal Ing. Marek Poledníček – místostarosta města Ostrov.

Město nepředpokládá, že by se jakoukoliv finanční částkou podílelo na výstavbě samotné. V úvahu by připadaly možné náklady na vybudování nového dětské hřiště.

„Ideální přání je začít do roka a do dne a ten termín dokončení zatím opravdu není znám, množství bytů ještě není známo, protože to se bude odvíjet od toho, jak ten bytový dům bude vypadat a určitě nebude bydlení v majetku města, předpokládá se, že ty byty budou prodány“ Ing. Marek Poledníček – místostarosta města Ostrov.

Jak z rozhovoru s místostarostou vyplynulo, nejedná se o jedinou plánovanou výstavbu bytů ve městě.  

„Dlouhodobě připravujeme pro bytovou výstavbu takzvaný prostor mezi Penny Markety, tam dřív se připravoval projekt Oxes,možná budou někteří pamatovat, takže tam bude velký prostor, kde se vejde mnoho bytových domů, zatím se řeší příprava sítí, komunikací a podrobné informace bychom rádi představili veřejnosti někdy v červnu“ dokončil Ing. Marek Poledníček – místostarosta města Ostrov.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov