Nový kotel v teplárně

Společnost Ostrovská teplárenská pokračuje i v letošním roce v modernizaci celého zdroje.

V roce 2016 odstartovala první fáze modernizace vlastní teplárny, v jejímž rámci byla zrealizována výstavba nového kotle na biomasu.

„V současné době je již kotel v plném provozu a přináší nám to, že v podstatě nám vznikl úplně autonomní zdroj, který můžeme provozovat a následně pracovat na modernizaci, tzn. demontovat stávající kotle, prostě máme nezávislý zdroj a můžeme sahat, do těch stávajících“, uvedl ředitel OT a.s. Ing. Radek Havlan.

Nyní se rozbíhá další fáze modernizace, kdy teplárnu čekají dvě základní akce.

“ Jedna akce je výstavba nového plynového kotle, to bude vlastně záložní a špičkovací zdroj tzn. zdroj, který slouží opravdu jenom v nějakém časovém období, kdy v podstatě jsou velké mrazy extrémní, nebo by byla nějaké porucha na technologiích“, řekl Radek Havlan.

Výstavba plynového kotle přijde na 15 milionů korun a dokončena by měla být zhruba do poloviny letošního roku. Do areálu teplárny byl plynový kotel válcového tvaru o průměru cca 2,5 metrů a délce 5 metrů přivezen speciálním automobilem s transportní hmotností 13,5 tuny.

“ Byl složen na určitou mezideponii, kde vlastně je zakryt a bude čekat na čas, až se připraví stavebně to místo, kde bude finálně osazen. Pak dojde vlastně k transportu na to finální místo a poté bude obestavěn tím pláštěm té požární vestavby“, sdělil ředitel Havlan.

Druhou, rozsahově větší akcí, bude výstavba nového uhelného kotle.

„Ten už se bude stavět na místě stávajícího jednoho z kotlů, který budeme muset zbourat a zároveň s touto akcí se ještě bude stavět vlastně akumulátor tepla tzn. taková velká nádrž na teplou vodu, která nám bude vykrývat v podstatě provozně ten provoz těch stávajících kotlů i těch nových“, dodal Radek Havlan.

Výstavba uhelného kotle a akumulátoru přijde, podle předběžných předpokladů na 120 milionů korun a dokončena by měla být v prvním čtvrtletí roku 2018. Finance čerpá společnost Ostrovská teplárenská opět z vlastních zdrojů a z úvěrů.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov