Nový kotel v teplárně

Společnost Ostrovská teplárenská pokračuje v letošním roce v modernizaci vlastního zdroje.

V první fázi modernizace byla zrealizována v roce 2016 výstavba kotle na biomasu. Nyní probíhá výstavba dalšího kotle, v pořadí již druhého. Tentokrát se jedná o kotel plynový.

“ Který vlastně bude sloužit jako záložní zdroj v případě nějakých poruch, ostatní kotlů anebo špičkovací zdroj, který slouží pro v podstatě nějaké extrémní teploty nízké, kdy je třeba do města dát vysoký výkon“, vysvětlil  ředitel OT a.s. Ing. Radek Havlan.

Samotná akce začala již v lednu. V únoru byl do areálu teplárny přivezen kotel válcového tvaru o průměru 2,5 a délce 5 metrů. Přivezen byl speciálním automobilem s transportní hmotností 13,5 tuny. V březnu byl umístěn na finální pozici.

“ Teď probíhá vlastně montáž potrubí okolo toho vlastního kotle plynového, začíná montáž ocelových konstrukcí, takové vestavby, která bude sloužit vlastně k požárnímu oddělení vlastně toho prostoru té nové kotelny od stávajícího objektu“, řekl Havlan.

Součástí výstavby je i nový komín.

“ Ten komín se 9. května přivezl, jedná se o transport tělesa řádově o 20m délky tzn. nadrozměrný náklad, ten komín je rozdělen na dvě části, protože ve výsledku bude mít 35 metrů výšku a 10 se postavil „, popsal ředitel Havlan.

Při výstavbě byly použity dva jeřáby, protože tak velké těleso, není možné postavit, i vzhledem ke stísněným podmínkám, za pomoci jednoho stroje. Nyní budou probíhat ještě montážní práce na opláštění vestavby, elektromontáže rozvaděčů a finální zapojení.

“ Celá ta akce v tuhle chvíli podle kontraktu stojí zhruba 15 a půl milionu korun  a ta cena podle smlouvy bude dodržena. Hrazena je v podstatě  z našich prostředků z Ostrovské teplárenské a částečně z úvěru, který teplárna má na modernizaci“, sdělil Radek Havlan.

Výstavbou plynového kotle modernizace nekončí. Následovat bude výstavba uhelného kotle a v závěru biomasového kotle.

“ V současné době probíhá příprava tendrových dokumentací do výběrových řízení a také nás ještě čeká výstavba akumulátoru teplovodního, to je vlastně velká nádrž na vodu, která bude sloužit k uchovávání vlastně přebytečného tepla a potom zase vybíjení do města“, dodal Ing. Radek Havlan.

Podle plánu je zahájení výstavby obou akcí, velkého akumulátoru tepla i uhelného kotle, plánováno ještě v tomto roce a s jejich dokončením se počítá v roce 2018. Dokončení celé modernizace teplárny včetně výstavby dalšího biomasového kotle je naplánováno až do roku 2020.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov