Nové sociální zázemí v ZŠ Hroznětín

Základní škola v Hroznětíně má nové sociální zázemí, které využívají nejen děti při tělesné výchově, ale i veřejnost při pořádání sportovních akcí na přilehlém multifunkčním hřišti.

Město Hroznětín zahájilo v letošním roce modernizaci suterénu základní školy. V první etapě zde koncem února započala zhotovitelská firma rekonstrukci sociálního zázemí. Na stavební práce byla z městské rozpočtu uvolněna částka přesahující 2 miliony korun.

„Vznikly tady vlastně dvě nové místnosti, který jsou rozděleny na šatnu a umývárnu. Každá je oddělena samostatně pro dívky a pro chlapce včetně vybavení,“ vysvětlil starosta města Hroznětín Martin Maleček.

Vybudovány byly i toalety, které jsou barevně odděleny. Pro chlapce v zelené a pro dívky v oranžové barvě. Součástí projektu byla i nová úklidová místnost a kompletní rekonstrukce chodby. Zároveň proběhly ve vnitřních prostorech opravy omítek, výměna stávajícího elektrického rozvaděče za nový a namontováno bylo i nové osvětlení.

„V rámci tý stavby se zrekonstruoval i boční vchod, kterej je směrem do těchto prostor, tak aby mohli využívat i veřejnost tyto prostory při různých oslavách, který se konají na multifunkčním veřejným sportovišti,“ dodal Martin Maleček.

Stavební práce na obnově suterénu dokončila zhotovitelská firma v květnu. Město Hroznětín plánuje v druhé části modernizace opravit šatny pro žáky základní školy.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Hroznětín