Nové šatny FK Ostrov

Těsně před vánočními svátky byla dokončena rekonstrukce šaten a zázemí fotbalového klubu. Celá stavba si vyžádala částku necelých 16 a půl miliónů korun a hrazena byla z městského rozpočtu.

Město Ostrov se na rekonstrukci pokusilo získat dotaci, ovšem neúspěšně.  Rozsáhlou přestavbu zahájila zhotovitelská firma v červnu 2016.

„Půdorysně zůstalo na 90% vše, ale dispozičně je to úplně něco jinýho. Od začátku ta stavba probíhala vcelku profesionálně“, uvedl majitel firmy provádějící rekonstrukci Ing. Petr Nedvěd.

Nové moderní zázemí fotbalového klubu odpovídá 21. století. Doplněny a vyměněny byly především inženýrské sítě. Samostatné šatny pro všechna mužstva podle věkových a výkonnostních kategorií jsou propojeny se sociálním zařízením se sprchami. Celý objekt má vyměněny i okna. Nové jsou také oddělené vstupy do budovy. Boční jsou rozděleny pro hosty a domácí umožňující přímý vstup k šatnám. Centrální vstup pro rozhodčí a vedení klubu, vede přímo ke schodišti do prvního patra.

„Je tady klubovna, je tu místnost pro rozhodčí a kanceláře fotbalového klubu a samozřejmě ještě zázemí pro praní, takže budou tu umístěny pračky“, poznamenal vedoucí odboru investic Jiří Šuster.

Společenská místnost je vybavena data projektorem a reproduktory. Uzpůsobena je pro různá školení, porady a podobně. V případě potřeby ji lze využít i jako menší tělocvičnu. Součástí prvního patra je i zastřešená terasa a uvozovkách srdce celého zázemí fotbalového klubu.

„Nacházíme se v místnosti tzv. velínu, kde je vlastně zařízení pro ozvučení celého hřiště, jsou tady vlastně počítačový věci na nahrávání, protože dneska musí být, fotbalový zápas se nahrává, takže musí být je tady propojení na digitální nahrávání plus je tady zabezpečení celého objektu kamerovým systémem“, prozradil Martin Kuchař z odboru investic.

Objekt hlídá celkem 7 kamer a s instalací jedné se ještě počítá. Součástí velínu je i vstup na VIP tribunu pro přibližně 15 osob, která bude mimo jiné využívána i pro slavnostní vyhlašování výsledků a podobně. Nově zmodernizován je i bufet, s  vlastním vstupem a předzahrádkou. Zachovány byly i venkovní wc. Ty jsou nově bezbariérové. Celý areál je oplocen, včetně automaticky otevíratelné brány a branky pro pěší, tak aby tvořil uzavřený komplex. Pro zvýšení komfortu se ještě počítá s umístěním moderní obrazovky mezi střídačky.

„My jsme tady měli takovou tu klasickou obrazovku, kde byly vlastně čísla, byla tam časomíra a nyní se instaluje moderní obrazovka, kde budeme moct promítat videa, můžeme tam promítat v lepší grafice informace z utkání, ale i o přestávce informace mimo utkání, co se děje v klubu“, doplnil předseda FK Ostrov Pavel Bursík.

Celá budova je opatřena novou fasádou ve žluté barvě. Rekonstrukce fotbalových šaten patřila k největším investicím ve městě v roce 2016.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov