Nová hasičská zbrojnice na letišti v Karlových Varech

Novou hasičskou stanici mají na mezinárodním letišti v Karlových Varech zaměstnanci Záchranné a požární služby.

Hasiči budou namísto starého dosluhujícího objektu využívat moderní zázemí východně od terminálu letiště.

“ Pro naše hasiče to bude znamenat, že vlastně se jejich aktivity přesunou z prostoru stávajícího letiště kousek mimo nicméně ta hasičská stanice je v současné době umístěna v podstatě v ideální pozici ve vztahu k vzletové a přistávací dráze a tak tomu zůstane i do budoucna a v případě, že se vzletová a přistávací dráha bude prodlužovat a rozšiřovat „, vysvětlil Radek Zábranský MSc, MBA z letiště Karlovy Vary.

Prostory, ve kterých hasiči doposud fungovaly, byly značně nevyhovující. V podstatě se jednalo o dvě malé místnosti a garáž. Nový objekt je dvoupatrový.

“ Prostory jsou tam velké hlavně jde o stání garážový, kde stojí zásahový vozidla, pak jsou místnosti, nově místnost dispečinku, kterej bude trošku moderně vybavenej a jinak klasika kanceláře pro vedoucího, vedoucí směn i hasiče „, uvedl vedoucí útvaru ZPS letiště Karlovy Vary Radek Tuček.

V garážích, mají hasiči jako jedni z mála, umístěn mimo jiné i speciální sprchový box, který slouží ke sprchování hasiče v zásahovém oděvu.

“ Součástí garáží je odsávání výfukových plynů a revizní jáma, ta slouží k revizi a prohlídkám vozidel „, řekl technik strojní služby Miroslav Petráň .

Letištní hasiči mají k dispozici tři zásahová vozidla, z toho dvě velké cisterny. Slouží v počtu 1+5, tedy velitel směny a 5 zasahujících hasičů. Jejich činnost není vymezena pouze pro areál letiště.

“ Máme dohodu na zásahy mimo objekt letiště, dohodu se HZS kraje Karlovarskýho, kdy vyjíždíme po většinou na I/6 na dopravní nehody, ale i máme svůj hasební obvod, kam nás posílají hasit požáry dejme tomu nebo jiné mimořádné události „, doplnil Radek Tuček.

Stavba požární zbrojnice, která je dalším krokem k rozvoji a modernizaci letiště, byla jednou z mnoha investic Karlovarského kraje.

“ Práce hasičů je pro nás všechny důležitá, stejně jako ostatních záchranných složek letiště je taková trošku zanedbaná infrastruktura a investice ve výši 32 milionů bez DPH se vyplatí v každém směru „, dodal náměstek hejtmanky KK pro oblast dopravy Martin Hurajčík.

Kromě letištních hasičů bude mít část nových prostor k dispozici rovněž inspektorát cizinecké policie, respektive jeho kynologická složka.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Karlovy Vary