Nominace na Občana města Ostrov

Město Ostrov vyzývá i v letošním roce občany ke spolupráci při hledání úspěšného spoluobčana. Titul Občan města je v Ostrově udělován již od roku 1997. Oceněna byla celá řada osobností. Občanem města by se měl stát člověk, který v oblasti sportu, školství, či umění dosáhl vynikajících výsledků anebo byla jeho aktivita, v uplynulém roce pro město Ostrov mimořádně významná. Ocenění se také uděluje za celoživotní zásluhy a rovněž může být uděleno in memoriam. Máte– li typ na tuto osobnost, můžete podat písemný návrh do podatelny Městského úřadu v Ostrově a to nejpozději do pondělí 28. února 2017. Návrh je také možné zaslat emailem na adresu zzelezna@ostrov.cz. Nutné je uvést jméno a adresu navrhovaného a stručné zdůvodnění, proč je právě on vhodným kandidátem na čestný titul. Na návrh připojte i své jméno a kontaktní adresu.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov