Návštěvy příspěvkových organizací – MŠ Krušnohorská

Pravidelné návštěvy vedení spojené s prohlídkami odstartovaly v novém školním roce 2018/2019 v Mateřské škole Krušnohorská. Za vedení města sem dorazil starosta Josef Železný. První kroky směřovaly na školní pozemek, kde byla zrekapitulována výměna oplocení školní zahrady, odizolování objektu školky i místy poškozená fasáda a nutná opatření do budoucna. Následovala prohlídka vnitřních prostor a diskuse na téma kapacity mateřské školy, naplněnosti jednotlivých tříd, inkluzi a na závěr plánování a zajištění prázdninového provozu ostrovských mateřinek v červenci a srpnu 2019.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov