Návštěvy příspěvkových organizací

Pravidelné podzimní návštěvy zástupců města v příspěvkových organizacích pokračovaly v úterý 3. října v základní škole Masarykova. Ředitel Harzer zavedl hosty na právě probíhající workshop v rámci projektu Výuka přírodních věd nově, jehož cílem je modernizace výuky přírodovědných předmětů. Polepšili si také učitelé, pro které byl z rezervního fondu školy zakoupen nový kancelářský nábytek do devíti kabinetů. Ze základní školy přejeli zástupci města do Mateřské školy Palackého.  Při její prohlídce se vedla diskuze o povinném předškolním vzdělávání pro děti, které zde probíhá formou pravidelné denní docházky v rozsahu 4 hodin denně, kdy samozřejmě i tyto děti mohou pobývat v mateřské škole po celou dobu provozu.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov