Návštěva z Rastattu

70 členná delegace z německého města Rastatt navštívila Ostrov. Cílem jejich poznávacího zájezdu byly krásy města a jeho blízkého okolí.

Návštěvníci dorazili v pátečních ranních hodinách do Dvorany ostrovského zámku, kde je přivítali zástupci vedení města. Po krátkém uvítacím proslovu se, delegace rozdělená na dvě skupiny, vydal na prohlídku zámku a jeho expozic. V odpoledních hodinách, po procházce městským parkem, se výprava stala svědkem slavnostního odhalení uměleckého díla, které vzniklo v rámci prvního kovářského sympozia u příležitosti oslav 15. výročí znovuvysvěcení Einsiedelské kaple a 10. výročí obnovy klášterního okrsku. Barokní klavír, jehož součástí je i zjednodušený hrací mechanismus, zaujal místo v blízkosti pamětní desky věnované J. C. F. Fischerovi. Sám starosta partnerského města Rastatt neskrýval své nadšení z toho, jak naše město umí velice dobře pečovat a opravovat své památky.

Nyní jsem už 10 let primátorem města Rastatt a už jsem město Ostrov navštívil vícekrát, a musím říct, že když vidím, jaký vývoj zaznamenalo město během těchto 10 let, jak daleko toto město pokročilo, když vidím, jaký důraz klade město na svoji historii a jak je pro něj důležité zachovat pro budoucnost to,  co vytvořili lidé předchozích generací, protože pochopilo, že se nedá žít dále bez toho, aby člověk nepochopil historii, musím říct – velký kompliment městu Ostrov! „, řekl starosta německého města Rastatt Hans Jürgen Pütsch.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov