Národní potravinová sbírka

Celostátní potravinová sbírka se letos uskutečnila v sobotu 10. listopadu v téměř 700 stech prodejen po celé České republice.

Národní potravinová sbírka již po šesté zmobilizovala obyvatele České republiky k solidaritě a pomoci potřebným. V letošním roce zajistila přes půl milionu porcí jídla a dalších 41 tun drogistického zboží, které pomohou v předvánočním čase v mnoha domácnostech od osamělých seniorů, přes matky samoživitelky až po azylové domy. Konkrétně v našem městě, v jednom z obchodních domů, se do sbírky zapojilo 30 žáků Základní školy Myslbekova spolu s dalšími 6 dobrovolníky a celkem 287 dárci. Ti během sobotního dne v čase od 8 do 18 hodin zakoupili a darovali celých 1096,5 kg zboží. Sbírka je stejně, jako v celé republice soustřeďována v potravinových bankách, v Karlovarském kraji v Sokolově, ale díky vybudování malého meziskladu, mohlo být přibližně 261 kg uloženo i u nás v Ostrově.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov