Nádoby na bioodpad

V uplynulých dnech došlo ke stažení nádob na biodpad z celého katastru města.

Při přistavování nádob v jarních měsících bylo již s předstihem avizováno jejich stažení z města a následné zazimování. Nádoby budou opětovně přistaveny a sloužit ke svému účelu od 1.dubna roku 2019. U rodinných domů si je majitelé ponechají a uschovají na svých pozemcích. Důvod stahování nádob je jednoduchý. V mrazivém počasí by odpad v nádobě přimrzl a nešel vysypat. Při použití hrubého násilí by pak při výsypu mohlo dojít k poškození kontejnerů. Před rozvozem nádob na jaře dojde k jejich kompletnímu umytí a dezinfekci. V době nepřítomnosti nádob na bioodpad je možné odpad rostlinného původu odevzdávat na sběrném dvoře nebo jej vhazovat do nádob na směsný komunální odpad.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov