MP – Asistenti prevence kriminality

Řady ostrovské městské policie jsou posíleny o asistenty prevence kriminality. Od dubna letošního roku se jejich počet zvýší na 6.

Program asistent prevence kriminality běží v Ostrově již čtvrtým rokem. Asistenti slouží většinou ranní služby, ale v návaznosti na problémy v katastru města jsou do problémových lokalit nasazováni dle potřeby i na odpolední a noční směny.

„Začínali jsme s dvěma asistenty, které jsme měli z programu ministerstva vnitra, v současné době máme 4 asistenty, další dva jsme získali z úřadu práce na podporu zaměstnanosti“, uvedl zástupce velitele MP Ladislav Martínek.

S asistenty se mohou občané setkávat v ulicích města, které prochází a monitorují. Rozdíl mezi strážníkem a asistentem je značný.  Strážník musí splňovat spoustu požadavků věkových i profesních. Musí být spolehlivý, bezúhonný, vzdělání musí mít zakončené maturitní zkouškou a absolvovat musí i speciální kurz. U asistentů se dbá na bezúhonnost, čistý trestní rejstřík, spolehlivost a částečně zdravotní kondici, ale jinak tuto funkci může vykonávat běžný občan bez další specifikace.

„Asistent má pravomoci stejně jako každý běžný občan a veškeré situace řeší dle zákona, krajní nouze, nutná obrana a ve spolupráci se strážníky“, vysvětlil Martínek.

Asistenti vypomáhají například na úřadě práce, kdy je zvýšený počet zájemců o zaměstnání nebo v současné době na městském úřadě, kde má náborovou kancelář společnost Witte, kde usměrňují pořádek. Vzhledem k tomu, že se podle slov Ladislava Martínka již podařilo stabilizovat kamerový systém, posílí od dubna řady městských strážníků další dva asistenti, kteří budou zajišťovat jeho stálou obsluhu. V současné době má kamerový systém 17 kamer přímo v katastru města a cca dalších 20 kamer je na plášti městského úřadu.

„Díky kamerovému systému bude lépe monitorován katastr města a díky obsluze se zaměříme na neposlušné pejskaře,na ty občany, kteří nám stále kradou kytičky v parčíku Oty Hofmana, upozorňuji všechny občany, aby si na toto dávali pozor, ty slušný se nemají čeho bát“, dodal Ladislav Martínek.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov