Most přes Bystřici

V polovině listopadu byla dokončena úprava mostu přes Bystřici na lávku pro pěší a cyklisty u skateparku, díky které tak vznikl přímý přístup z města k areálu. V rámci stavby byla sejmuta dřevěná mostovka i ocelová nosná konstrukce původního mostu. Mostní pilíř je zcela nahrazen novým, přičemž opěry zůstaly zachovány a pouze byly sanovány. U levostranné opěry jsou zřízena gabionová křídla. Osazeno je zde i zábradlí.  Náklady stavby přesáhly dva miliony korun.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov