Modernizace železniční stanice v Karlových Varech

Horní nádraží v Karlových Varech se pyšní novou moderní výpravní budovou.

Modernizace železniční stanice Karlovy Vary je rozdělena na dvě etapy. V první, která započala v dubnu 2015 a dnes je již dokončena, byla zdemolována stará výpravní budova, na jejímž místě zhotovitelská firma, postavila novou moderní novostavbu. Ústředním prvkem stavby je prosklená hala přecházející přes obě patra vytvářející vzdušný a prosvětlený veřejný prostor.

“ Nádraží se mně líbí trošku futuralgicky, ale myslím si, že k té době patří a hlavně jsem rád, protože vím, že ta budova, která tady byla, by se dala možná nazvat trochu hrůzou a ten kontrast je tedy úžasný“, uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

“ Já jsem moc ráda, že se podařilo tuto výpravní budovu konečně vybudovat, byla ostudou kraje Karlovarského a věřím, že bude občanům a turistům sloužit, vždy když přijedete na nádraží tak je to vstupní branou a my jsme měli vstupní branu, která nebyla hodná 21. století „, řekla hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová.

V přízemí budovy najdou cestující osobní pokladny, které jsou zde dočasně otevřeny v místě jedné z budoucích komerčních provozoven. Přístup do haly je zatím možný pouze hlavním vchodem.

“ Stojíme skutečně dnes před nejmodernější výpravní budovou v ČR ,dnes tuto budovu předáváme veřejnosti do prozatímního provozu, zkušebního provozu. Za touto budovou se nachází kolejiště a to kolejiště je rekonstruováno počínaje dnešním dnem“, dodal náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola.

Druhá etapa modernizace se tedy týká kolejiště. Rekonstrukcí projde 1. a 2. nástupiště. Na prostor haly v podzemním podlaží se v budoucnu napojí podchod vedoucí na jednotlivá nástupiště. Po dokončení výstavby prvního nástupiště se v srpnu letošního roku otevře rovněž vstup v horní části výpravní budovy. Současně zde dojde ke zprovoznění pokladních přepážek. Celý objekt staniční budovy je bezbariérový. Celá modernizace, jejíž celkové náklady činí necelých 717 milionů Kč bez DPH, by měla být dokončena v první polovině roku 2019. Poměrnou část nákladů pokryje dotace z EU. Podle slov Tomáše Drmoly počítá Správa železniční dopravní cesty s rekonstrukcí či drobnými úpravami nádraží, která jsou v neutěšeném stavu, v celém Karlovarském kr

Rubriky:  Zprávy
Region:  Karlovy Vary