Mezinárodní sympozium

V pořadí již druhé mezinárodní sympozium, tentokrát na téma Významné ženy Ostrova se konalo ve dnech 14. a 15. září. Věnováno bylo ženám významných rodů, které žily na zámku a panství Schlackenweth. Jmenovitě například Kateřinu z Redernu, roz. Schlikovou anebo Francizku Sibyllu Augustu, markraběnku bádenskou, jež se nesmazatelně zapsala do historie našeho města. Na sympoziu zazněly příspěvky v širokém spektru témat. Vystoupili zde renomovaní historici z České republiky, Rakouska, Německa i Francie. Město Ostrov reprezentovali Lubomír Zeman, Zdeňka Čepeláková a Lidmila Hanzlová. Sympozium otevřel Jeho Excellence arcivévoda Radbot Habsburg-Lothringen. Po úvodních projevech byl pokřtěn sborník z loňského sympozia nazvaný Toskánští Habsburkové a ostrovské panství vydaný městem Ostrov ve spolupráci s Nadací St. Joachim. Jeho kmotry se stali starosta města Ostrov Josef Železný, Jeho Excellence arcivévoda Radbot Habsburg-Lothringen a JUDr. Cyril Svoboda – předseda správní rady Nadace St. Joachim.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov