Metropolitní síť

Metropolitní síť ve městě prochází modernizací. Jedná se o datovou síť, která zabezpečuje spojení koncového uživatele s důležitým bodem ve městě.

V případě domácností mluvíme o spojení s hlavní stanicí Kabelové televize, v případě komerčních objektů to může být navázání na nějakou páteřní síť, která přichází do Ostrova. Metropolitní sítě se dnes budují ve všech větších městech. Stanoveny jsou svým rozsahem na území o maximální velikosti 10 až 50 km.

„Město Ostrov svým územním rozsahem spadá do té kategorie pasivních metropolitních sítí, tzn. to, hlavně to, že ta síť není závislá na napájení, tzn. je pasivní, je maximálně spolehlivá v podstatě téměř bezúdržbová“řekl Jan Lichtenberg – technik KT.

Do metropolitní sítě v Ostrově započítáváme rozvody kabelové TV a internetu, které ovšem z pohledu parametrů v dnešní době již přestávají splňovat požadavky na přenosovou kapacitu, proto dochází jak v současné době, ale už i mnoho let v minulosti k modernizaci, tedy k pokládkám optických kabelů.

„V současné době se pomocí optiky propojují důležité uzly, na kterých se větví metalická síť, tak aby aktuálně provoz té sítě zvládal tu přenosovou kapacitu, na kterou jsou v dnešní době dávány nároky “ uvedl Ing. Jan Lichtenberg – technik KT.

Zhruba před 10 lety, byla přenosová kapacita sítě stanovena podle předpisů EU na 1MB, v dnešní době musí mít sítě kapacitu 100MB.

„K dnešnímu dni je stav té sítě v Ostrově takový, že dokážeme aktuálně přenést ke koncovým uživatelům skutečně tu rychlost až 100MB,  kapacita té sítě dosahuje zhruba jednoho až 1,5G bitu do domácnosti, což pro současné digitální vysílání s velkou rezervou postačuje, jenom pro zajímavost aktuální přenosová kapacita plné nabídky TKR v digitálním formátu je zhruba 800Mbitů“ uvedl Ing. Jan Lichtenberg – technik KT.

Optickými kabely je v současné době již pokryta větší část města. Jedna z posledních pokládek nyní proběhla v samotném středu města od pošty směrem k tzv. 100 metráku a následně od záchranky směrem k panelákům v severní části Ostrova.

„Efekt pro tu metropolitní síť bude ten, že v podstatě po těchto dvou akcích rovnoměrně na celém území města bude možnost nabízet stejnou kvalitu připojení všem účastníkům, kteří jsou připojení na metropolitní síť“ sdělil Ing. Jan Lichtenberg – technik KT.

Stejně jako narůstá kvalita a datové toky na metropolitní síti, jsou větší požadavky kladeny na kvalitu vlastních domovních rozvodů televize a připojení k internetu. Nejpalčivějším problémem jsou anténní kabely.

„Divácké reakce typu kostičkuje mi program nebo programy hlavně ve večerní době, přes den to hraje, skutečně tento typ problému souvisí s daným konkrétním problémem v rámci bytového rozvodu, pro spoustu lidí je to neřešitelné, amatérskými prostředky, rozvody v bytech dneska jsou víc složitější, než jedna zásuvka, spousta lidí si s tím neporadí“ řekl Ing. Jan Lichtenberg – technik KT.

V takovém případě je nejlepší řešení zavolat na servisní linku kabelovky 353 61 26 19, kde funguje 24 hodin záznamník.

“ U toho záznamníku bych chtěl zdůraznit, že na všechny vzkazy je reagováno tzn. skutečně nebát se říct svůj telefonickej kontakt, adresu, každému zavolám zpět, s tím záznamníkem se většinou probírám následující den v ranních hodinách, tzn. když někdo zavolá v 10 tak se mu skutečně ten den asi neozvu, ale na ten problém, se vždycky nějak reaguje“ sdělil Ing. Jan Lichtenberg – technik KT.

Stejná věc je problém připojení k internetu. V dobách, kdy se do domácností nabízela rychlost přípojky 1Mbit, uměla to téměř jakákoli wifina či jakákoli datová 10Mbitová síť. Dnes jsou ovšem již běžně v domácnostech zařízení 100Mbitová a nejnovější i gigabitová.

„Když má někdo natažený 10 let nebo 8 let, 5 let starý eternetový kabel v rámci bytu, má ho někde rozšlapaný pod prahem, je velice nepravděpodobné, že takovýto kabel slinkuje na gigabitu a že to bude fungovat“ uvedl Ing. Jan Lichtenberg – technik KT.

Dalším problémem jsou wifiny, tzn. domácí wifi sítě, které jsou dnes téměř nutností, protože mobily či tablety už nemají jinou možnost než připojení přes wifi.

„Nicméně ani v tom levnějším tarifu 25Mbitů není reálné, aby v podmínkách Ostrova, těch 25Mbitů přenesla wifina, to si musí diváci uvědomit, protože v rámci bytového domu je tolik wifi routerů současně v provozu, že se vzájemně ruší“ uvedl Ing. Jan Lichtenberg – technik KT.

Stabilní a kvalitní pokrytí bývá v rámci místnosti, kde se wifi nachází. V sousedních místnostech už zařízení většinou umí daleko menší rychlosti.

„Pokud chce někdo stabilitu, kvalitu, má pevný počítač, pevný notebook, na kterém pracuje, nebo dělá banku, vždycky doporučuju připojit takovéto zařízení kabelem, protože na tom kabelu skutečně, jenom na tom kabelu je divák nebo účastník schopen oddistribuovat tu kvalitu, kterou mu nabízíme na kabelovém modemu“ zakončil Ing. Jan Lichtenberg – technik KT.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov