Metropolitní síť + opravy silnic

Zhruba dvouměsíční stavební práce spojené i s opravami komunikací a s omezením provozu si vyžádá modernizace rozvodů kabelové televize.

Výkopové práce komplikují provoz téměř v samotném centu města na Hlavní třídě u pošty. Celá akce nese název metropolitní síť.  

„Respektive je to optická síť města Ostrova tzv. modernizace, kde přechází rozvody kabelové televize z metalických kabelů na optické kabely, kabelová síť a rozvody po městě jsou zastaralé, jsou v metalice a kapacita a kvalita už není na takový úrovni, jako je přenos přes optické vlákno“ – Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Stavba je rozdělena na dvě části, jedna začíná právě u výměníku na poště a přechází po Hlavní třídě až do výměníku v tzv. Stometráku a dál pokračuje až do výměníku v Luční ulici.

„Druhá část  je před Tescem nahoře, když jsme vlastně připojovali IZS, dneska záchranku jenom, tak jsme tam vytvořili komoru, kde vlastně máme připraveno odbočení doprava do města a teď vlastně se to propojí na výměník, kterej je v papouškárně“ Jiří Šuster – vedoucí odboru investic – vevnitř.

Po zavedení optických kabelů na Hlavní třídě začne hned město s opravou komunikace v uvedeném místě, tedy směrem od Družby až po kruhový objezd. Následovat bude oprava další komunikace.

„Začínáme křižovatkou směrem nahoru, v tý první etapě se začne dělat vlastně u školní jídelny ta část a samozřejmě část Palackýho, kde jsou přeložky“ – Jiří Šuster – vedoucí odboru investic – vevnitř

V průběhu oprav se občané musí řídit provizorním dopravním značením, které vždy potrvá v co nejkratším možném časovém úseku. Metropolitní síť je hrazena z rozpočtu města a vyžádá si částku zhruba milion 400 tisíc korun. Částka za opravy komunikací není v tuto chvíli ještě vysoutěžena.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov