Městské poplatky

Mezi poplatky, které občané hradí tvoří nezanedbatelnou část poplatky ze psů a z nájemného. V letošním roce začali navíc zaměstnanci městského úřadu používat nový subsystém k ekonomickému systému ginis.

„To z toho důvodu, že tento systém je napojen na účetnictví a rozpočet bohužel ve vztahu k občanům, říkám bohužel, to nese tu komplikaci že jsme občanům museli přiřadit nové variabilní symboly a pro nás je teď velmi nutné, nezbytné, aby občané byli tak hodní a tyto nové symboly variabilní symboly používali“ uvedla Ing. Alena Niklová – vedoucí finančního odboru.

Každá platba, kterou občané odvádějí má totiž svůj konkrétní variabilní symbol, provázaný s platbou. Je to ideální průkazní způsob uváděný při odeslání. V okamžiku, kdy dorazí platba bez variabilního symbolu, nastává poměrně komplikovaná situace.

„Začne takový malý maraton, že se snažíme dopátrat od koho platba přišla, někdy se nám to povede, někdy se nám platba povede identifikovat v krátké době, ale může se stát i případ, že se to nepovede vůbec, v takovém případě čekáme, že jeli daný občan vykázán jako dlužník ozve se sám, a teprve v tomto případě jsme schopni přiřadit platbu“ řekla Ing. Alena Niklová vedoucí finančního odboru.

V případě, že se poplatník neozve, hrozí mu riziko, že se stane dlužníkem. Podle slov vedoucí odboru dorazí v průběhu měsíce neidentifikovaných plateb pravidelně několik.

„V jakémkoli případě, při jakékoli pochybnosti se mohou občané obrátit na odbor finanční konkrétně na paní Hanu Zajacovou nebo na paní Danielu Kovářovou nebo na kohokoliv z odboru finančního, samozřejmě mohou se obrátit i na mě“ dodala Ing. Alena Niklová vedoucí finančního odboru.

V případě, že dojde u poplatníků k jakékoli změně, například majitele pozemku, psa a podobně, mají občané povinnost změnu vždy nahlásit. Nový plátce bude mít platbu s novým variabilním symbolem zavedenu na svou osobu.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov