Městské byty

Ze soboty na neděli 20. ledna došlo k havárii topení v městském bytě, což způsobilo vytopení provozovny České pošty v Ostrově.

V pondělí 21. ledna byla provedena opatření k zabránění dalších škod. Česká pošta byla v tento den z technických důvodů celá uzavřená. Následující den začaly probíhat práce na odstranění havárie a Česká pošta měla otevřeno v úsporném režimu.

„Příčinou byla porucha na topném systému v nájemním bytu a škoda na majetku města byla zhruba 45 tisíc korun. Následky havárie se začaly likvidovat v pondělí následující den po víkendu a pošta naběhla do plného provozu ve čtvrtek“ řekl Ivan Vysocký, odbor majetkové správy.

Nájemníci, kteří užívají městský byt, a stane se jim jakákoliv havárie v bytě, mají za povinnost nahlásit celou událost havarijní službě, která provede následná opatření, a tím zabrání majetkové škodě.

„Především by měli této škodě zabránit, protože i ze smlouvy jsou povinni se o byt starat řádným způsobem. To znamená, že oni by měli sami odstraňovat drobné havárie, měli by si sami kontrolovat hadičky, uzávěry atd., a pokud náhodou k tomu dojde, měli by tuto skutečnost okamžitě hlásit správci bytového fondu, to je firmě DOSPRA“ uvedl Ivan Vysocký, odbor majetkové správy.

V souladu s platnou nájemní smlouvou mají nájemníci městských bytů za povinnost při řádném užívání bytu zajišťovat na vlastní náklady běžnou údržbu a drobné opravy v bytě.

„Do té běžné údržby se dá zahrnout několik věcí. Začíná to v podstatě již tím, že nájemník by se měl starat o byt tím způsobem, že by měl zamezit vzniku plísní, tzn. Že by měl minimálně třikrát denně intenzivně větrat. Další věc, měl by si kontrolovat veškerá těsnění, který tam má, tzn. Protáčet hlavní ventily, co se týče uzávěru vody, kontrolovat si baterie, kontrolovat si tlakové hadičky“ dodal Ivan Vysocký, odbor majetkové správy.

Nájemci bytů by také měli bez zbytečného odkladu oznamovat správci nemovitosti potřebu takových oprav v bytě, které může pronajímatel odstranit a které by mohly zapříčinit vzniku havárie.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov