Městské byty

Žadatele o přidělení městských bytů i jejich nájemníky čekají některé změny. Do konce března také běží lhůta pro obnovení žádostí o byt pro ty žadatele, kteří již jsou v pořadníku zařazeni.

Vedení města zavedlo přísnější pravidla především pro žadatele o přidělení městských bytů. Kromě podmínky bezdlužnosti městu a toho, že žadatel nesmí být vlastníkem nemovitosti určené k bydlení, musí nově doložit také potvrzení o zaměstnání.

“ Tak rada města neměnila původní podmínky, ty obecné podmínky pro hospodaření s byty. Je tam pouze úplně jenom jedna změna, taková větší, kdy žadatel o přidělení bytu musí doložit potvrzení o zaměstnání, to znamená alespoň jeden z žadatelů, jsou to manželé, nebo přítel – přítelkyně, tak jeden z nich musí doložit potvrzení o zaměstnání. Znamená to, že by měl pracovat a měl by mít zajištěny příjmy“ řekla Ing. Jitka Samáková, místostarostka města.

Žadatel o přidělení městského bytu by měl být v posledních dvou letech také trvale hlášen ve městě nebo zaměstnán v Ostrově či okolí. Ti, kteří již v pořadnících zařazeni jsou, si také musejí každoročně svoji žádost na městském úřadě obnovit, a to vždy v termínu od ledna do března daného roku.

„V případě, že neobnoví, ta jejich žádost není dál vedena jako v pořadníku a vlastně ten žadatel prochází tím novým kolečkem, protože my nemáme pořád ty pořadníky otevřené. Vždycky podle toho, jak se nám ten pořadník uvolňuje, tak pokud už je málo lidí v pořadníku, tak samozřejmě rada města otevře takzvaně pořadník, a v tu chvíli máme třeba měsíc dva na to, aby si mohl ten občan podat žádost do pořadníku“ dodala Ing. Jitka Samáková, místostarostka města.

Největší zájem je o byty v areálu kláštera a o menší byty o velikosti 2+1 nebo 1+KK. V současné době se v pořadnících, kterých je v Ostrově několik, nachází přibližně 160 žádostí.

„Tak v Ostrově máme vlastně, řeknu, obecní byty, ty které známe různě ve městě. Pak máme samozřejmě byty pro seniory, což je dům s pečovatelskou službou a dneska i nový komunitní dům pro seniory, který byl otevřen v roce 2018, pak máme i klášterní areál jako mezibyty a pak máme samozřejmě byty i pro sociálně slabé a nízkopříjmové rodiny“ sdělila Ing. Jitka Samáková, místostarostka města.

V jednotlivých typech městských bytů se také různí nájemné, které se vedení města bude snažit sjednotit.

„My jsme v současné době vlastně neměnily nájemné u bytů, vyjma těch bytů, které jsou pro sociálně slabé a nízkopříjmové rodiny, protože tam je zajímavé to, že se nám liší nájemné od 16 až do 30 korun. Takže se snažíme, bude o tom jednat ještě rada města, snažíme se vlastně sjednotit to nájemné pro ty nízkopříjmové skupiny, samozřejmě na tu vyšší částku, protože od roku 2004 se s tou částkou vůbec nehýbalo a například právě na Jáchymovské platí nízkopříjmové skupiny 30 korun“  uvedla Ing. Jitka Samáková, místostarostka města.

Aktuálně cena nájemného ve standardních městských bytech činí 50 korun za metr čtvereční.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov