Městská policie – stěhování

Vedení města chce přestěhovat Městskou policii do nových vhodnějších prostor, které se nacházejí téměř v samotném středu města.    

Původně se měla městská policie, společně se státní policií, přestěhovat na nové působiště, které mělo být vybudováno v prostorách bývalého zahradnictví na Jáchymovské ulici. Své zázemí tu měl mít i hasičský záchranný sbor. Tyto plány bohužel zastavily vysoké náklady, jež se pohybovaly kolem částky dvaceti milionů korun.   

„Vyčlenili jsme částku 200 tisíc korun na projekt, na zaplacení projektu na přesun městské policie, a ona je dneska v domě kultury v ne úplně ideálních prostorách, na druhou stranu máme prostory, které jsou v tuto chvíli prázdné,vedle pošty, shodou okolností tam kdysi byl sbor národní bezpečnosti“ sdělil Ing. Jan Bureš – starosta města Ostrov.

Prostory byly rekonstruovány v devadesátých letech, své sídlo zde měla dnes již přestěhovaná část kanceláří městského úřadu.

„Tyto prostory se nabízí přímo pro to, aby se tam přesunula Městská policie, byli by vlastně na jednom podlaží, dneska jsou rozstrkáni do sklepa, do suterénu a přízemí“ uvedl Ing. Jan Bureš  – starosta města Ostrov.

Přestěhování by bylo komfortním řešením i pro občany města, kteří sem po celý rok chodí řešit záležitosti nejrůznějšího typu.

„Zároveň zůstávají v centru města, to je pro nás velmi důležité, my jsme nechtěli aby se Městská policie stěhovala někam na kraj a pokavaď to všecko půjde takovým tempem jako dosud, tak nevylučuji, že by se ta policie mohla přestěhovat ještě letos“ dokončil Ing. Jan Bureš – starosta města Ostrov.

Stávající prostory, které využívají strážníci budou do budoucna využity domem kultury pro různou zájmovou a spolkovou činnost.  

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov