Městská policie se více zaměřila na ostrovské pejskaře

Městská policie se od loňského roku více zaměřila na majitele psích miláčků a dodržování platné obecně závazné vyhlášky stanovující pravidla pro pohyb a chov psů ve městě.

Důvodem k tomuto kroku bylo v loňském roce odtání sněhu v ulicích, které odkrylo nevzhledně vyhlížející psí exkrementy téměř na každém kroku. Dokud byla sněhová pokrývka dostatečně veliká, nejevil se problém až v takové míře, jak se ukázalo při oblevě.

“ Od loňského roku jsme se zaměřili více na pejskaře, dále jsme i nějaké pejskaře už chytli, v příkazním řízení už vyřešili a v tomto trendu budeme i dále pokračovat „, prozradil velitel MP Ostrov Ladislav Martínek.

V roce 2017 řešila městská policie celkem 154 přestupky týkající se psů a jejich majitelů. Na pokutách bylo vybráno téměř 13 tisíc korun. Od začátku letošního roku již bylo řešeno 20 přestupků a zaplaceno 1700 korun.

“ Strážníci samozřejmě zkontrolují pejskaře, který porušuje například obecně závaznou vyhlášku, jakýmkoli způsobem buďto je to pes na volno nebo nesebere po pejskovi exkrementy no a samozřejmě, když poruší tuto obecně závaznou vyhlášku tak je řešen dle zákona „, vysvětlil velitel Martínek.

Výše pokuty je stanovena zákonem.  Podle slov velitele Martínka může strážník na místě udělit blokovou pokutu až do výše 10 tisíc korun. S kontrolou města pomáhá i kamerový systém se stálou obsluhou.

“ Náš kamerový systém má 17 kamer, takže mohu potvrdit, že pokryjeme pomalu celé město a už jsme i díky kamerovému systému pár pejskařů takto chytli. Obsluha zavolá naší hlídku a naše hlídka se okamžitě dostaví na místo a kamerový záznam je důkazní materiál“, řekl Martínek.

Obecně závazná vyhláška přesně určuje místa, kde je volný pohyb psů zakázán i povolen. Za tímto účelem stačí navštívit stránky města.

“ V této obrazové příloze je jasně vidět, které části jsou ohraničeny jako zákaz volně pobíhajících psů a tady v legendě vyznačeno prostor pro volný pohyb psů, a je to lokalita kopec a jsou to tyto dvě části ta přední část a zadní část „, dodal velitel MP Ostrov Ladislav Martínek.

Samozřejmě venčení na volno neznamená, že je pes bez dozoru, ale musí být pod stálou kontrolou chovatele, tak aby nedošlo k porušování dalších zákonů.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov