MČR v železničním modelářství

Ostrovský klub železničních modelářů byl v letošním roce pověřen organizací Mistrovství České republiky v železničním modelářství.

Mistrovství se koná každoročně před letními prázdninami. Do domu dětí se tak v sobotu 23. června sjeli špičkový modeláři ze všech krajů. Modely se hodnotily v kategoriích seniorských a žákovských, ta byla rozdělena ještě na juniory a žáky a dále v kategoriích železničních vozidel hnacích, železničních vozidel bez vlastního pohonu, staveb, maket a ostatních staveb. Soutěž probíhá za dodržování přísných pravidel a soutěžního řádu. Cílem mistrovství je především zachování historie železnic na našem území v nejvěrnějších modelech. Celá záležitost stojí na pravidlech, podle kterých se modely zhotovují. Vítězné modely jsou ke zhlédnutí v oranžerii městské knihovny Ostrov od 25. června až do 31. srpna.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov