Mateřské školy v Ostrově

Ředitelé mateřských škol se sešli s vedením města kvůli zhodnocení elektronických zápisů, ale i dalším možnostem zpestření výukových činností ve školkách.

Elektronický zápis do mateřských škol byl v letošním roce spuštěn úplně poprvé. Ostrov není jediné město, kde zápisy takto fungují. Podle slov starosty obdobně probíhají zápisy například v Plzni či Brně a to k plné spokojenosti obou stran.

“ Ten program je náš v podstatě, byl vyvíjen a připomínkován našema ředitelkama MŚ a ředitelem MŠ jedné 3:01:46 a teď jsem si svolal tyto ředitele, abychom zhodnotili, jak proběhl „, řekl starosta města Ostrov Ing. Josef Železný.

Ředitelé hodnotili celý průběh zápisů vesměs pozitivně.  Navíc mohli přímo s tvůrci softwaru, hledat možnosti, jak ještě program vylepšit. Nový způsob zápisu, zamezil až na jednu výjimku, zdvojeným zápisům dětí. Pracovníci úřadu měli navíc téměř neprodleně přehled o povinných zápisech dětí předškolního věku. Nic tedy nestojí v cestě, aby systém zápisů probíhal stejně i v příštích letech. Na schůzce byl ředitelům zároveň představen i projekt sebeobrany ve školkách.

“ Česká asociace Okinawského karate a kobuda provozuje ve Slavkově projekt Stop násilích na školách – prevence kriminality, na dvou zdejších školách a na jedné střední škole, protože se projekt osvědčil, nabízíme tuto službu i pro mateřské školky „, vysvětlil  President CAOKK Daniel Pekuniak.

V současné době běží projekt sebeobrany ve dvou školkách, v Sokolově a v Horním Slavkově. Výuka se samozřejmě liší podle věku. Žáci na základních a středních školách se učí jak teoretickou část, tak praktickou část spojenou se základy sebeobrany.

“ Ty dětičky v těch MŠ ty se přesně učí říkat například ne, nechci, nepůjdu s cizí osobou, označit cizí osobu, umět na ní jakkoliv upozornit, tak to je to hlavní téma, hlavní gró co učíme „, sdělil Pekuniak.

Výuka by podle zkušeností z praxe probíhala zhruba 2x měsíčně s tím, že děti v MŠ nevydrží celou ¾ hodinu jako žáci základních a středních škol, pro ně je stanoven čas výuky na minut 30. Vše probíhá formou hry.

“ My vždycky zvolíme daná témata buď přijde někdo cizí, úplně první hodina působí tak, že lektor přijde do hodiny, žáci ho vůbec neznají a dá jim třeba bonbóny, od každého samozřejmě ty dětičky si ty bonbóny vždycky vezmou, takže je učíme to, že nikdy si nesmí od cizích osob nic brát „, prozradil Pekuniak.

Další hodiny probíhají v podobném duchu, děti se učí označit cizí osobu, popsat jak vypadala a podobně. Většinou se na těchto projektech finančně podílejí školky, školy, ale i města. Jestli se projekt setká s kladnými ohlasy od ředitelů, ale i rodičů a zda se našlo společné řešení pro financování, bude nejspíš jasné v příštím školním roce.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov