Krušnohorský Masopust v Hroznětíně

V Hroznětíně proběhl v pořadí již druhý Krušnohorský Masopust. I za chladného počasí se tu sešly desítky lidí a nespočet tradičních maškar.

V sobotu 20. února se v dopoledních hodinách začala scházet u základní školy v Hroznětíně široká veřejnost a tradiční maškary, které na pravém Masopustu nesmí chybět. Mezi ně patřil například medvědář s medvědem, farář, bába s nůší a podobně. Úderem půl jedenácté vyrazil masopustní průvod v čele se starostou Martinem Malečkem za hudebního doprovodu kapely, směrem do centra města.

O několik metrů dál, dav lidí zastavil, aby přivítal průvod maškar mířící do Hroznětína z vedlejšího Merklína.

Po bouřlivém přivítání obou starostů pokračoval průvod maškar městem k místnímu kostelu. Zde pronesl pár slov Jan Lucemburský a Karel IV. Následovalo tradiční pohřbívání basy.

„Pohřeb basy je klasická tradice, každý říká , že to znamená něco jiného. Já si myslím a dočetl jsem se ve starých knihách, že tím, že pohřbíte basu odkládáte veselí. Bez basy není muzika,“ vysvětlil Viktor Braunreiter z pouličního divadla Viktora Braunreitera.

Masopustní průvod městem zakončil na místním fotbalovém hřišti.

„Je připraveno masopustní veselí na fotbalovém stadionu, kde budou hrát různé kapely a  je zde připraveno bohaté občerstvení a masopustní rejdění masek,“ dodal starosta Maleček.

Nakonec byly oceněny všechny přítomné dětské i dospělé masky.Následovaly tradiční historické soutěže, jako hod kachnou do pekáče nebo pojídání koláče na čas. Masopustní veselí probíhalo až do odpoledních hodin. Lidé jedli, pili a veselili se, přesně tak, jak to má  na správném Masopustu být.

Rubriky:  Kultura
Region:  Hroznětín