Kontejnery na bioodpad

V katastru města a jeho místních částech jsou rozmísťovány hnědé popelnice a kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad.

Nádoby o objemech 120, 240 a 1100 litrů poslouží občanům města k odkládání bioodpadu. Umístěny jsou vždy na stanovištích nádob na komunální odpad případně u separovaného odpadu. Mezi bioodpad se řadí zbytky a slupky ovoce a zeleniny, pečivo, čajové sáčky, ale i zbytky vlasů a vousů či odpad ze zahrady jako posekaná tráva, drny, hlína z květináčů a podobně. Nepatří sem v žádném případě kosti, maso a kůže či mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy. Každá nádoba je opatřena štítkem se soupisem odpadu, který lze odkládat. Svoz bude probíhat 1x týdně až do 30. listopadu. Služba je pro občany zdarma a hrazena bude z rozpočtu města.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov