Kontejnery na bioodpad v Ostrově

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou v lokalitách u zahrádek přistaveny i v letošním roce. Nádoby budou rozmístěny v období od září až do listopadu, vždy o víkendech. Přistaveny budou jen v místech, kde se osvědčily a lidé do nich odkládali pouze bioodpad, mezi který se řadí zejména listí, tráva, zbytky ovoce a podobně. V ostatních lokalitách, kde byly nádoby v minulosti plné komunálního odpadu, ačkoliv byly řádně označeny, již přistaveny nebudou. Lidé také mohou využít Sběrný dvůr v Krušnohorské ulici, kam je možné bioodpad odvážet zcela zdarma.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov