Kontejnery na bioodpad

V katastru města a jeho místních částech jsou rozmístěny popelnice a kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad. Město zřídilo službu pro občany zcela zdarma. Z městského rozpočtu si vyžádá ročně částku 550 tisíc korun.

Po celém městě je rozmístěno přibližně 250 popelnic převážně o objemu 240 litrů. Větší paneláky například na Lidické či Jugnmannově mají nádoby větší 1100 litrové. Na pár místech jsou popelnice o objemu 120 litrů.

„Popelnice mají hnědou barvu, je na nich nálepka bioodpad a současně je tam i napsáno co do nich patří, nebo nepatří, nádoby jsou umístěny na stanoviště většinou u komunálních odpadů, u separovaných odpadů, nicméně jedna nádoba neslouží jenom pro jeden vchod, ale vlastně pro vchody, které tam mají tu černou popelnici na komunální odpad“ uvedla Petra Niederhafnerová – pracovnice odboru správy majetku města.

Je důležité, aby lidé biologický odpad odkládali skutečně správným způsobem.

„Lidi si uvědomují, že tam patří kuchyňské zbytky rostlinného původu, čili dávají tam třeba slupky od brambor, ale dávají je v igelitových pytlíčcích a nevysypou ho, takže vlastně znehodnotí celej kuka vůz toho odpadu“ sdělila Petra Niederhafnerová – pracovnice odboru správy majetku města.

Ten se pak místo na kompostárnu, musí vysypat na skládku, čímž je zhacen původní záměr. Nádoby budou vyváženy prozatím 1x týdně. Smlouvu město uzavřelo na 4 roky, které ukáží, zda se vyplatí či nikoliv.

„Je to takovej bonus pro občany, protože oni tím, že začnou dávat ten odpad rostlinný z domácností do bionádob, tak se jim sníží množství komunálního odpadu, což může bejt až o 40% a oni si pak můžou snížit četnost vývozu a budou platit méně“ uvedla Petra Niederhafnerová – pracovnice odboru správy majetku města.

Ze stanovišť, kde bude opakovaně vkládán odpad, který do nádob nepatří, budou popelnice staženy. Pozor si je také nutné dát na skutečnost, že některé obchodní řetězce deklarují sáčky nebo igelitové tašky jako rozložitelné, bohužel ani ty nejsou do bioodpadu vhodné.

„Opravdu prosím občany, aby to do toho bioodpadu nedávali, i když si myslí, že se rozpadne, prostě na tý kompostárně se ta taška nerozpadne, dělá to tam problém a to je už lepší, když zabalí třeba ty šlupky od brambor, když to vezmu takhle do papíru, do novin nebo papírový sáčky, protože i papír, ubrousky mohou jít do nádob na bioodpad“ řekla Petra Niederhafnerová – pracovnice odboru správy majetku města.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov