Klášterní slavnosti – Den rodin

Víkend v Ostrově patřil Klášterním slavnostem i oslavám mezinárodního Dne rodin.

Město Ostrov v letošním roce obnovilo tradici Klášterních slavností, které volně navazují na staletou tradici poutí a oslav v rámci svátku Panny Marie Věrné.

„Ten svátek je přesně 8. května, ale tentokrát jsme to spojili s dalšími akcemi, které se teď poblíž konají, to jsou ten Den rodin atd. Letošní klášterní slavnosti trvají tři dny, ten první den jsme slavnostně otevřeli novou expozici církevního umění západního Krušnohoří společně s výstavou Zničené kostely na Karlovarsku“ řekl Ing. Marek Poledníček, místostarosta města.

Zájemci poté mohli navštívit komentované prohlídky s kurátorem.

„Dnes v sobotu se koná ten hlavní den klášterních slavností, letos se nám to povedlo propojit se slavnostmi církevními, tzn., že ráno se konala v deset mše svatá k Panně Marii Věrné, pak šlo procesí, průvod sem do kostela Zvěstování Panny Marie a zde proběhla krátká pobožnost, kterou jsme připomněli vlastně tradiční oslavy, které tady probíhaly před desetiletími a před staletím“ dodal Ing. Marek Poledníček, místostarosta města.

V klášterní zahradě nechyběl ani tradiční jarmark s farmářskými produkty a rukodělnými výrobky a připraven byl také bohatý program pro děti i hudební vystoupení. Zároveň byly na sobotu přichystány také celodenní oslavy Dne rodin, které pořádala městská knihovna, Letohrádek, Dům kultury a Městský dům dětí a mládeže. Zábavný a soutěžní den začal v knihovně kvízy pro celou rodinu a pokračoval fotografickou dílnou v Letohrádku. Odpolední program zahrnoval divadelní představení pro děti v podání ochotníků Domu kulturu a zakončen byl zábavnými atrakcemi v Městském domě dětí a mládeže.

„V letošním roce nám počasí mnoho nepřálo, takže jsme se veškeré atrakce, které byly pro rodiny, pro malé děti hlavně, jsme se snažili je dát tedy do prostor domu dětí. Jednalo se i o divadlo, které proběhlo a všechny nafukovací atrakce v našich prostorech“ uvedla Bc. Dagmar Gburová, MDDM Ostrov.

Děti také dostaly soutěžní kartičky, na které sbíraly razítka ze všech stanovišť.  Na konci dne tak mohly vyhrát vstupenky do Pohádkového parku a na Dětský filmový festival. Celý program Klášterních slavností byl zakončen v neděli, a to úvodním koncertem varhanního jara v kostele Zvěstování Panny Marie.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov