Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb

Aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb vydalo Město Ostrov.

Katalog vznikl v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb v našem městě a je sestaven z podkladů dodaných právě poskytovateli jednotlivých služeb. Jeho hlavním cílem je nabídnout uživatelům nejen přehled služeb, ale i pomoci při výběru nejvhodnější sociální služby, která pomůže v dané životní situaci nebo při konkrétní potřebě. Služby jsou pro větší přehlednost řazeny abecedně a jsou rozděleny i do jednotlivých cílových skupin. Součástí katalogu jsou i kontakty na vybrané instituce státní správy, důležitá telefonní čísla i čísla tísňových linek. Katalog je dostupný v elektronické verzi na webových stránkách města a v tištěné podobě bude k dostání na odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, v ordinacích praktických lékařů i v informačním centru Domu kultury.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov