Výlet za poznáním historie kláštera premonstrátů v Teplé

Městský dům dětí a mládeže Ostrov připravuje na sobotu 7. října výlet za poznáním historie kláštera premonstrátů v Teplé. Vhodné pro účastníky od sedmi let. Prohlídka kláštera pro malé dobrodruhy bude doplněná výpravou za klášterním pokladem. Doprava vlakem. Přihlášky njsou k dispozici v Domě dětí nejpozději do 3. 10.