Veselé přenocování s Domem dětí

Pestrý program pro děti ve věku 8 – 11 let.
Hry v bazénu, diskotéka, noční stezka, zábavné malování a další veselé hry.
Přihlášky: od 10. 1. online nebo osobně v MDDM